Pvc Pimapen Pencere İmalatı Standardı nedir ?

Meslek standardı bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standartları ayrıca başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

Bir meslek standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir:

• Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan meslek adı ve tanımı,
• Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve
işlemler,
• Genel olarak kullanılan araç, gereç ve donanımlar,
• Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken
genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar,
• Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler

,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir